Kadokawa Announces Original Shūmatsu Train Doko e Iku? TV Anime

Girls und Panzer's Tsutomu Mizushima to direct anime

Kadokawa Announces Original Shūmatsu Train Doko e Iku? TV Anime
To read this article, click here